Höjderudsängen - Strandby, Järperud.

Höjderudsängen användes förr.
Nu heter stället Strandby sedan bostaden
flyttats närmare Hjerperudsälven.
(OrtReg 1941)

Tidningsartikel i Arvika Nyheter 24/12 1973 om Eskil på Stranby.


Strandby, Järperud. 

Gamla tomtplatsen Höjderudsängen:
Koordinater (x/y) 6644061 / 1319735 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7x5 m (V-Ö) och ett spisröse.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 689:1)

Tillbaka