Järperud

Torp och gårdar
Asprya
Backen
Backen, Norra
(På) Berget
Björkebo
Björkhamra
Botten
Bråten
Erikshultet
Fagerfors*)
Fallet
Feja
Flata
Forsen
Fridhem
Golandstorpet
Gorbrännartorpet
Gunnarskogs El.ValsKvarn
Gärdet
Haga
Hagaberg
Hagalund
Hagbråten
Haget
Hjerperudsforsen
Hultet
Hultet, Södra
Högderud
Högfors såg och kvarn
Höjderudsängen*)
Höglunda
Kajsa Nygrens stuga
Klintebergets skola
(På) Klinten
Kooppra
Kranstorpet
Kvarnbacken
Kvarnen
Krassla
Labråten
Labråthagen
Lidtjärnsskogen
Lidtjärnsmossen, Södra
Lillängen
Luggetäppa
Lundaby
Lunden
Lyckan
Lövåsen
Mellantäppan
Mosstorpet
Murken
Möterud
Nerkvarnen
Nertäppa
Nyby
Nyfallet
Nyhem
Nytomta
När Skeppstedt
När Sundbäck
Olashagen
Roverud
Rya
Sjöfallet
Skoghem
Solhem
Stigänga
Storängen
Strandby*)
Sundbäcksstugan
Svenserud
Sågen
Sågkullen
Sågtorpet, Östra
Sätra Västre
Sätra Östre
Sötäppa
Tjörngärdet
Tomta
Tomta, Övre
Torpet
Tuverud
Täppan
Västgården Norra
Västgården Södra
Västtorpe
Yggen
Åsarna
Åsen
Åsänga
Älgmossfallet, Västra
Älgmossfallet, Östra
Ängene
Ängen
Ängåsen
Östra torpet 

Till hemman