när Backa (Lugga), Kollerud

Backstuga. En gumma, som kallades Lugga, bodde här.
Formen "när Backa" väl skämtsam (jmf namnet på grannstugan
"när Backus". (OrtReg 1941)


Inhyseshjon Kajsa Andersdotter 'Lugga'
Kortet taget av Jace 1914

Koordinater (x/y) 6630489 / 1320306 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, utan synliga spår av husgrunder men med rester av stenmurar och
röjningsrösen. Området är kraftigt sönderkört vid kalhuggning, nu mycket igenväxt
med sly.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 547:1)

Tillbaka