Kollerud

Torp och gårdar
när Backa (Lugga)
Backerud
när Backus
Der Oppe
när Lugga
Emmas stuga
Norderud
Pers stuga
Sönnerud

Till hemman