Pers stuga, Kollerud

Koordinater(x/y) 6631160 / 1319665 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av enstaka grundstenar till 1 boningshusgrund.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 195:1

Tillbaka