Kollerud

Från skriften "Gunnarskogs kyrka 1727-1927" av Linus Brodin

KÅLLERUD
Detta hemman synes ha fått sitt namn av det rätt vanliga fornsvenska mansnamnet Kol och får då översättas med "Kols röjning".
Kållerud skattlades år 1581 och skrives då Kolsrud. Längden för Älvsborgs lösen av 1613 har här blott en gård, vars ägare heter Rasmusser i Kolsrud och för sig och hustrun påförd en skatt av 12 mark. Jordaboken 1630 har Kollerud bland ½ hemman med bonden Håkan som ägare och jordaboken 1685 säger att hemmanet är reducerat från kanslirådet Klingstedt.

Tillbaka