Backerud, Kollerud

Koordinater (x/y) 6630244 / 1320281 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 8x3 m (V-Ö) med spismursröste,rester av en
jordkällare, stenmurar och röjningsrösen.
Enligt Erik Falk, Kollerud, kallas även torpet för Lugga.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 546:1)

Tillbaka