Emmas stuga, Kollerud

Koordinater (x/y)  6631188  /  1319662 RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av 1 boningshusgrund, 6x6 m (N-S), med spismursröse.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 194:1)

Tillbaka