Brududden

Om namnet finns en sägen, som berättar, att stället tidigare hört till
en gård i Bortan. En bonde där skänkte det i "brudskålen" d.v.s. som brudgåva.
(Inst. för språk o. folkminnen/PO Granér 1941)


Brududden och sjön Övre Vassbotten.      Foto Anders Olsson, Gravås.

Tillbaka