Kolstad

Torp och gårdar
Backen
Berget
Betania
Blötänga
Brududden
Dalskul
Fridhem*)
Gömsle
Haget
Häggdrågen
Intaket
Intaka, Övre
Kolstad Övre*)
Kolstadhaget
Käpplingen
Lerbacken*)
Lugnet
Massetomta
Myra
Nolhaget
Nyhem
När Dahl*)
Olastomta
Piggbacken
Sandkullen
Skolhusbacken
Skrubben
Solvik
Spetstäppa
Strand
Sundby
Sundsnäs
Sundvik
Systuga
Tomta
Tumtekul
Ängen

Till hemman