Strand,  Kolstad


Strand, Kolstad - ett kort från Egil Skog, Huskvarna vars farfar ägde
Strand. Egils far Volmar Skog var lärare i Axland.

Tillbaka