Sundvik,  Kolstad

Affärslägenhet. I dagligt tal: på koppra.
Namnet Sundvik användes ej. (OrtReg 1941)

Tillbaka