Sandkullen, Kolstad

Koordinater (x/y) 6647627 / 1316442 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 8x6 m (V-Ö) och ett spisröse 0.5 m h. I
området är flera husgrunder, odlingsrösen, stenmur och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 611:1)

Tillbaka