Olofstomta

Olof Andersson född 31/5 1843 och hans hustru
Kajsa Olsdotter född 30/8 1842
bodde här tills de år 1903 flyttade till Finnbråten i Tvärud.

Koordinater (x/y) 6648181 / 1316725 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 6x5 m (V-Ö) och ett spisröse0.5 m h. Området
runt om är odlingsmark.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 610:1)

Tillbaka till Kolstad