Skolbacken,  Kolstad

Tidigare skola här (fr.1865 - omkr.1920)
(OrtReg 1941)

Tillbaka