Konfirmander Gunnarskogs kyrka 1914

Tillbaka

Konfirmander 1914
Konfirmander markerade med kursiv stil har vi hittat.
Eda
Hulda Karolina Magnusson
Allstakan
Axel Gustafsson
Anders Em Augustsson
Olof Emil Johannesson
76 Elvira Josefina Persson
Ester Elvira Johansson
Dagmar A Krist. Danielsson
Hulda Matilda Andersson
Astrid Lilly M Frykblom
Backa Södra
Rutger Olsson
Anders Gustav Magnusson
Karl Albert Augustsson
Backsjöbotten
Anna Maria Augustsson
Emma Kristina Persson
Ellen Kristina Engström
Martin Nilsson
Ragnar Emanuel Karlsson
Anders Augustsson
Berga
Nanny Justina Andersson
Bortan
Emma Maria Axelsdotter
Emma Cecilia Jakobsdotter
Ester Linnea Guldbrandsson
Elsa Älvina Guldbrandsson
Ruth Elin Johannesson
Ester Marina Olsson
Emma Emilia Persson
Anna Linnea Askman
? Elisabet Johansson
Karl Johan Skog
Gunnar Albert Jonasson
Johan Kilstadius
Bosebyn
Karl Helmer Johansson
Oscar Magnus Magnusson
Johan Albert Danielsson


Byn
71 Emma Norrby
Gravås
Gustav Viktor Moström
Magnus Gottfrid Ek
Gröttvål
Anders Herbert Molin
Anna Kristina Johansson
Marta Nilsson
Gårdsås Lilla
Emma Kristina Gustafsson
40 Marta (Nilsson) Myrén
Gunnar Olsson
Gårdsås Stora

62 Elin Olsson
Marta Elisabet Ås
47 Kristina Ås
Hjerperud
Anders Elis Johansson
Per Valfrid Nilsson
32 Mina Johansson
Emma Linnea Eriksson
36 Agda Persson
Hildur Emma Ulrika Hult
Kettesrud
65 Anna Teresia Olsson
Ingrid Maria Vester
Johan Valdemar Andersson
Rexed
Charlotta Viktoria Gustafsson
Ryggestad
20 Arvid Andersson
Stommen
Anna Matilda Persson
Artur Em. Andersson
9 Algot Magnusson
Brita Olofsson

 
Säterud
14 Eskil Olsson
Margareta Eleonora Stenman
Karl Einar Karlsson
Sälboda V.
Anna Matilda Magnusson
Sälboda Ö
Hedvig Karolina Karlsson
Hanna Eleonora Byqvist
Anna Matilda Johannesson
Hildegard Natalia Ekström
Karl Gustaf Algot Robertsson
Ludvig Olsson
Tollersrud
Gustaf Hilding Gustavsson
Karl Arvid Gustavsson
Ester Josefina Norrby
Treskog S
Gustav Magnusson
Nils Oscar Thalin
Karl Tion Holm
12 Olof Hansson
Tofte Vallander
Hildegard Em.? Johansson
Agnes Linnea Mattiasson
Maria Karolina Lindqvist
Ragnhild Cecilia Olsson
Treskog Tenhöjden
Anders Gustaf Eriksson
Lilla Årbotten
Karl Magnusson
Hulda Maria Norén
St.Årbotten
Johan Frith Magnusson
Johan Johannesson
Anna Elisabet Danielsson
Kristina Karlsson