Kort på konfirmander

Gunnarskogs Kyrka Gunnarskogs Kyrka

Bogens Kyrka 

Bogens Kyrka  Konfirmandjubileum 
Början av 1900-talet.
Flickor början av 1900-talet.
Gossar År 1902
Flickor År 1904
Gossar år 1904
År1905
Flickor år 1908
Gossar 1910
Flickor 1910
År 1911
År 1912
År 1913
År 1914
År 1915
År 1916
År 1917
År 1918
År 1919
År 1920
År 1921
År 1922
År 1923
År 1924
År 1925
År 1926
År 1927
År 1928
År 1929
År 1930
År 1931
År 1932
År 1933
År 1934

År 1935
År 1936
År 1937
År 1938
År 1939
År 1940
År 1941
År 1942
År 1943
År 1944
År 1945
År 1946
År 1947
År 1948
År 1949
År 1950
År 1951
År 1952
År 1953
År 1954
År 1955
År 1956
År 1957
År 1958
År 1959
År 1960
År 1961
År 1962
År 1963
År 1964
År 1965
År 1968
År 1972

År 1907
År 1910
År 1911
År 1913
År 1915
År 1917
År 1918
År 1919
År 1920
År 1923
År 1924
År 1925
År 1926
År 1927
År 1928
År 1929
År 1930
År 1931
År 1932
År 1933
År 1934
År 1935
År 1936
År 1937
År 1938
År 1939
År 1940
År 1941
År 1942
År 1943
År 1944
År 1945

År 1946
År 1947
År 1949
År 1951
År 1952
År 1953
År 1957
År 1960

1925? års konf.
År ?       - 1931 års konf
År 1958 - 1918 års konf.
År 1984 - 1959 års konf
År 1988 - 1958 års konf.
År 1989 - 1929 års konf.
År 1990
År 1990 - 1960 års konf.
År 1991 - 1951 års konf.
År 1991 - 1956 års konf.
År ?.
År 1995 - 1955 års konf.
År 2005 i Bogen - 1945 års konf.
År 2009 - 1959 års konf.

Till startsidan