Konfirmander Gunnarskogs kyrka år 1926 (F273)

Image-map
Tillbaka

Konfirmander i Gunnarskog 1926.  Namn skrivna med kursiv stil har hittats på kortet.
Allstakan
Greta Ingrid Frykblom
Backa Norra
24 Elsa Hector
Backa Södra
Stina Maria Karlsson
Backsjöbotten
Karl August Eriksson
13 Anders Andersson
Berga
23 Eivor Berggren
Bortan
Karl Algot Emanuel Gullbrandsson
Lilly Alfhild Kristalia Johansson
Edit Karolina Johansson
Bosebyn
Sverre Valdemar Elovsson
Axel Hilding Gran
Byn
56 Sven Calais
Gravås
12 Sven Rönning
Frida Karolina Andreasson
Agna Margareta Örn
Gröttvål
Klara Eivor Nilsson
Gårdsås Stora
Signe Maria Haglund
Anna Mathilda Danielsson
Hanna Elisabeth Andersson
Ingersbyn
Anders Gunnar Danielsson
Oskar Sigurd Magnusson
Järperud
Rudolf Söderberg
27 Anna Greta Johansson
Elvira Katarina Eliasson
Kjettersrud
Helge Algot Ek
Kolstad
5 Folke Nilsson
Rexed
Segol Andersson
Stommen
Frans Erling Manfred Jonaeus
Johan Sigurd Embretsen
6 Oskar Dal
31 Olof Mårtensson
Elsa Kristina Alfredsson
Sälboda Västra
Arne Herman Elov Lokvist
Sälboda Östra
Ragnvald Hagard Nilsson
Marta Elsa Ulrika Gävert
Tobol
Erik Ragnar Karlsson
Gustaf Einar Karlsson
Johan Harry Natanael Johansson
Elin Anna Maria Hansson
Tollersrud
Rut Elva Jansson
Treskog- Mangen
Maria Viktoria Johansson
Ebba Karolina Jacobsson
Treskog Södra
Johan Albin Johansson
Alfred Vilhelm Westby
Erik Adolv Solberg
Karin Maria Rosenkvist
Maria Elisabeth Zetterström
Sigrid Elisabeth Vikström
Anna Karolina Andersson
Ingrid Marta Emilia Hellberg
Anna Elisabeth Larsson
Tvärud
Martin Ludvig Frykblom
Årbotten Stora
Arvid Nilsson, Åsen
Helgeboda, Eda
Ingrid Linnea Margareta Andersson
Mangskog
Elsa Karolina Haglund