Konfirmander Gunnarskogs kyrka 1913

Tillbaka

Konfirmander 1913
Konfirmander markerade med kursiv stil har vi hittat.
Allstakan
Harald Julius Frykblom
Anders Gustaf Gustafsson
Karl Oskar Gustafsson
Agnes Cecilia Andersson, Långtjärn
Hildur Emilia Ahlström, Nordfjället
Backa Norra
Karl Ludvid Jansson, Bräcka
Backa Södra
Oline Johansson, Kullen
Backsjöbotten
104 Oskar Andersson
Johan Gottfrid Magnusson
Berta Nilsson, Nytomta
Hulda Kristina Brask, Haget
Berga
David Henning Andersson  p251
Henning Samuel Östlund
Bortan
19 Anders William Danielsson, Stortorpet
Karl Albert Talin, Åsen
18 Martin Natanael Nilsson, Dammen
Johan Fredrik Gustafsson, Rakt
Karl Oskar Biller
Anders Robert Johansson, Bockramsåsen
Karl Oscar Johansson, Eketorp
Emma Karolina Magnusdotter, Habacken
50 Märta Nilsdotter, Nyback
58 Olga Åsberg, Bäcken
Ruth Johannesdotter
Ellen Maria Gullbrandsson, Nytomta
Alma Emilia Olsson
Anna Matilda Andersdotter
Bosebyn
Umberto Napoleon Nilsson
Karl Theodor Gustafsson
Anders Ejnar Nilsson
Hanna Kristina Johansson, DerUppe
Klara Mathilda Johansson, Falla
Maria Kristina Persson, Baggrönninga
Byn
23 Märta Olsson, Rönninga
Gravås
Karl Gustaf Hjerpe, Hagen
Anders Magnusson, Hagen
94 Karl Moström, Gärdet
Gränsjön
Anna Ottilia Östegård, Der Nord
Gröttvål
Nils Magnusson, Gunnberg
Herman Joel Augustsson, Tjärshalla
Johan Fridolf Johansson
Olof Wollmar Johansson, Intaka
Elisabet Nilsson, Nordsjöbruket
Emma Persson, Nytorpet
Maria Ingeborg Johansdotter
Ida Olsson, Bråten
Ellen Ottilia Olsson, Hagen
Gårdsås Lilla
79 Nils Danielsson, Bråten 
Märta Andersson, Nytomta
Märta Elisabet Danielsson, Bråten
Gårdsås Stora
Johan Leander Persson, Gravelhultet
87 Daniel Nilsson, Fallet
Anders Danielsson, Tjärnet
26 Ida Andersson, Nerhaget
Märta Johansson, Slätta
Hjerperud
82 Herman Johnsson, Sätra
Albert Leander Johansson, Åsarna
Erik Werner Lindgren, Botten
41 Anna Andersdotter, Berget
Märta Kristina Johannesdotter, Gärdet
Karolina Nygren, Kvarnbacken
Elsa Konstancia Persdotter, Haga
Klanderud
81 Ragnar Emanuel Persson, Berga
Alma Kristina Östby, Der Nere
Kollerud
37 Hulda Thorén
Lövnäs
Johan Waldemar Nykvist, Hagen
Agnes Konstantia Skog, Knutstorp
Rexed
Karl Edvard Karlsson, Strand
Karin Magnusdotter, Torpet
Russerud
Albert Nilsson
Ryggestad
Beda Kristina Andersdotter, DerUppe
Stommen
David Emanuel Andersson, Larstomta
Erik Olsson, Timmeråsen
Lilli Maria Eleonora Karlson, Larstomta
Anna Fredrika Nilsson
Sälboda V.
Anna Elisabet Johansson
Kristina Elisabet Magnusson, Backen
Säterud
93 Jakob Edgren, Höglunda
Axel Olof Gustafsson, Slottet
Birger Andre Bjelv
52 Gyda Gustafsson, Slottet
Tobol
Erik Gustaf Norén, Ängmyren
Karl Gunnar Alfredsson, Hagen
Emma Ottilia Nilsson, Engmyren
Tobolsskogen
Oskar Magnusson
Erik Gustav Nilsson
Martin Andersson
Anna Sofia Lundell, Myrbråten
Tollersrud
Gustav Robert Svensson
Treskog Södra
Albin Franzén, Sundfallet
Gustaf Wikström, Dammen
Tvärud
Erik Ferdinand Frykblom, Wålängen
Lydia Persdotter, Finnbråten
Årbotten Lilla
Magnus Danielsson, Lyckan
Hilda Persson, Bråten
Årbotten Stora
Karl Fritiof Johansson, Kärrsdalen
92 Arvid Mattsson, Tomta
2 Karl Nilsson, Der Framme
Ellen Justina Dalbom, Weststuga
Anna Persson, Haget
30 Anna Karlsson, Kullen
Öjerud
Olga Amalia Skoglund
Arvika stad
Kristin Johansson
Helgeboda i Eda
Betty Cornelia Jansson
Norra Fjäll i Eda
51 Anna  Örnberg
Öjenäs i Eda
Anna Elisabet Karlsdotter