Konfirmander Gunnarskogs kyrka 1919

Tillbaka

Konfirmander 1919
Konfirmander markerade med kursiv stil har vi hittat.
Allstakan
Anders Gustav Andersson
Oscar Em. Johansson
Johanna Ottilia Andersson
Klara Annie Stenberg
Anna Martina Gustavsson
Dagny Emilia Persson
Emma Maria Persson
Backa Södra
Erling E. Nilsson
Beda Johansson
Backsjöbotten
Helga Elisabet Gundal
Berga
Johan Hugo Johansson
Oscar Robert Persson
Bortan
Johannes Em. Augustsson
Karl Bernhard Johansson
Arvid Olaus Hjerpe
Olof Edvard Johansson
Emma Karolina Persson
Signe Kristina Almqvist
Elin Maria Johansson
Frida Maria Johansson
Bosebyn
6 Olof Holter
Karl Arvid Magnusson
Erik Gunnar Danielsson
Gerda Emilia Johansson
Byn
9 Erik Berglund
53 Anders Persson
Gravås
Emma Karolina Emilsson
Gröttvål
Nils Nilsson
Bror Holger Nilsson
Emmy Allida Johansson
Gränsjön
Joel Emil Östegard
Gårdsås Stora
Nils Olsson
12 Erik Skog
24 Anna Gren
22 Märta Olsson
Hjerperud
23 Ada Andersson
Ingersbyn
Oscar Daniel Olsson
Kolstad
Ragnar Teodor Magnusson
Anna Hulda Andrea Sellberg
Rexed
Anna Kristina Magnusson
Russerud
Gunnar Verner Myrén
Sälboda Ö
Karl Torell
Tobol
Johan Albert Karlsson
Edit Alfredsson
Johanna Mathilda Nilsson
Cecilia Sköld
Tollersrud
Erik Gösta Svensson
Otto Albert Axelsson
44 Marta Olsson
Beda Maria Fridlund
Treskog S
Karl Gustav Myrén
Tvärud
Maria Olivia Andersson
Lilla Årbotten
Olof Em Johansson