Konfirmander Gunnarskogs kyrka 1936 (Kort D422)

foto Tillbaka

Konfirmander i Gunnarskog 1936.   
Namn med kursiv stil hittade på kortet.
Allstakan
Johan Sigurd Andersson
Edit Kristina Augustsson
Anna Greta Hagström
Backa Södra
Anders Oskar Karlsson
22Margit  Nilsson
Backsjöbotten
Ina ? Karolina Gustafsson
Signe Valborg Granberg
Berga
6 Ivar Vikström
Karl ? Gunnar Magnusson
John Bertil Bönström
16 Tore Lundell 
Karl Henry Andersson
Nancy Gunborg Linnea Olsson
54 Ina Johansson
53 Elsa Linnea Johansson
Gunhild Linnea Johansson
Bortan
5 Ingvar Vadman
Olof Göran Andersson
13 Jörgen Nilsson
Sven Oskar Sigurd Magnusson (79?)
77 Bror Magnusson
8 Gösta Nilsson
Erik Alfons Danielsson
Maj Elsa Valborg Nylén
Rut Sonja Maria Isaksson
Ingrid Elisabeth ? Vadman
Herta Alice Andersson
Karin Margot Helen Johansson
Astrid Nancy Ingeb Lövgren
Anna Dagmar Maria Andersson
Bosebyn
Ella Sofia Aronsson
Gravås
1 Stig Ambjörn Axelsson
47 Märta Öhrn
43 Gunhild Holmblad
44 Lilly Lindkvist
Gröttvål
70 Olof Pettersson
29 Kristina Olsson
28 Maria Jonsson
Gårdsås Lilla
9 Erik Ivarsson
Gunborg Kajsa Hilma Johansson
Hilma Amalia Gustafsson
Gårdsås Stora
Anna Gunborg Rosenkvist
Ingersbyn
Olof Bertil Danielsson
75 Gunnar Andersson
Järperud
Gunnar Arne ? Berg
Uno Alvar Eriksson
Kolstad
Edit Linnea Marta Gustafsson
Rexed
Rudi Aino Helene? Andersson
Stommen
Karl Johan Johansson
36 Ingeborg Skoglund
Dagny Kristina Flodin
21 Hulda Alfredsson
Sälboda Västra
Marta Vallberg
Säterud
Maja-Lisa Skoglund
Tollersrud
Gustav Rune Gustavsson
Tobol
15 Karl Erik Norrby
58 Ingrid Nilsson
62 Maja Söderlund
Treskog Södra
Erik Helmer ? Larsson
Åke Bertil Vikström
32 Lisa Nilsson
Maj Karin Magnusson
Anna Linnea Lundin
Treskog Norra
Nils Erik Birger Jacobsson
Oskar Leander Nyberg
Stig Göran ? Olsson
Ester Maria Jacobsson
Tvärud
Karl Gustav Göran Olsson
Marta Emilia Nykvist
Årbotten Lilla
34 Eva  Karlsson
Årbotten Stora
72 Per "Pelle" Johansson
Johan Lennart Ålander
35 Stina Kajsa Vennerstrand
Dagny Johanna Nilsson
Alice Marie Andersson
Öjerud
Gustaf Herman Olsson
Mangskog
Signe Margareta Haglund
Kristinehamn
Marta Norén