Konfirmander Gunnarskogs kyrka 1964 (foto nr F278)

Image-map
Tillbaka Konfirmander 1964      De med kursiv stil har vi funnit
Allstakan
13 Tage Astmo
14 Per-Ove Persson
47 Lisbeth Hagström
44 Yvonne Lundqvist
46 Lisbeth Altesson
Backsjöbotten
24 Anita Rudolfsson
Berga
10 Conny Wolbe
32 Robert Lundell

Bortan
30 Ivan Andersson
12 Sven-Erik Gustafsson
16 Håkan Nyström
31 Kenneth Svensson
45 Inga-Lilla Andersson
43 Marianne Magnusson
27 Märta-Lisa Magnusson

Byn
18 Wolfgang Richter
37 Ann Maj Andersson

Grötvål
8 Ove Persson
Gårdsås Lilla
2 Jörgen Olsson
4 Conny Engblom

Järperud
29 Gunilla Magnusson
48 Christina Nilsson

Kolstad
26 Pia Hertzberg
Lövnäs
33 Roger Persson
Rexed
20 Mats Eriksson
Ryggestad
39 Yvonne Sternebrandt
Stommen
23 Roland Jonsson
 5 Rolf Nordling
22 Stig Pedersen
38 Eva Lena Hulth

Sälboda Östra
19 Kjell Olsson
Säterud
6 Mats-Olof Andersson
  1 Bertil Jansson
35 Irene Persson

Tobol
3 Bengt Persson
Treskog Södra
34 Villy Eriksson
17 Johnny Olsson

Treskog-Mången
15 Leif Jonsson
Treskog Norra
28 Inga-Lena Juliusson
Årbotten Stora
11 Per-Erik Olsson
 7 Bert-Göran Andersson
25 Inger Lauridsen
36 Eva Ålander
40 Anne-Marie Tunér

Årbotten Lilla
9 Håkan Dahlén
Öjerud
21 Bo Conny Öhrn
Prästerna
41 Torsten Lindskog
42 Håkan Alvbinsson