Konfirmander Gunnarskogs kyrka 1945


Tillbaka

Konfirmander i Gunnarskogs kyrka 1945.       Namn med kursiv stil har hittats på kortet. (Alla är identifierade)
Allstakan
63 Göran Gustavsson
62 Östen Ahlqvist
64 Kurt Magnusson
38 Harry Johansson
43 Sonja Gustavsson
Backa Norra
60 Ove Lövgren
Backsjöbotten
22 Sven Magnusson
Berga
14 Robert Olsson
20 Stanley Berg
47 Gunborg Magnusson

Bortan
17 Olov Johansson
11 Viggo Johansson
15 Enar Martinsson
13 Tore Magnusson
2 Magne Utgård
46 Gullvi Åsberg
41 Sonja Alfredsson
30 Hjördis Andersson
27 Alice Andersson
31 Maj Magnusson
Bosebyn
24 Stig Hallgren
25 Sven Karlsson
7 Alf Aronsson
45 Doris Holter

Gravås
55 Henry Lindqvist
29 Ulla-Britt Olsson
Gröttvål

1 Sune Andersson
Gårdsås Lilla
32 Gunvor Ås
Gårdsås Stora
66 Finn Olsson
16 Bertil Haglund
6 Anders Nilsson Ås
42 Anna Stina Arvidsson

Ingersbyn
8 Hans Österman
Järperud
39 Anna Greta Myrén
40 Maj Myrén
44 Maj Danielsson
51 Gun-Britt Sundbäck
Kolstad
50 Britta Tjernberg
Rexed
53 Maj-Britt Rönning
Russerud
18 Albert Gustavsson
Ryggestad
52 Böret Nilsson
Stommen
59 Erik Eriksson
Sälboda Östra
36 Kjell Nilsson
Tobol
19 Ivan Karlsson
48 Inga Martinsson

49 Rut Johansson
Tollersrud
28 Britta Bäcklin
Treskog Norra
10 Erik Olsson
Treskog Södra
35 Sven Magnusson
67 John Holmblad
65 Karl-Erik Gustavsson
57 John Nilsson
61 Ivan Vallander
4 Allan Nilsson
5 Eric Lundgren

Tvärud
21 Ove Gustavsson
56 Lars Johansson

Årbotten Stora
9 Yngve Nilsson
23 Henry Berglund
12 Roy Jansson
58 Alf Nilsson

Öjerud
37 Gunnar Karlsson
3 Sven Elovsson
34 Britta Jansson
33 Gunvor Karlsson
Eda-Hovilsrud
26 Mona Myrén