Konfirmander Gunnarskogs kyrka 1948


Tillbaka

Konfirmander i Gunnarskogs kyrka 1948.       Namn med kursiv stil har hittats på kortet. Med röd text=oidentifierade
Allstakan
12 Allan Ahlqvist
21 Gullan Augustsson
Backa Norra
7 Kajsa Persson Lövgren
8 Prästen Ragnar Toremark
Backa Södra
43 Allan Skog
Backsjöbotten
30 Helga Gustavsson
26 Elsa Magnusson
Berga
39 Arne Evert Johansson
1 Bror Lidberg

Bortan
13 Stig Gustavsson
36 Hasse Olsson Orebjörk
34 Göte Andersson
32 Inger Gullbrandsson
Ulla Ingegärd Solveig Vadman
Bosebyn
44 Ivar Holter
24 Inger Nilsson
Gravås
45 Jonny Johansson
28 Gunborg Moström
25 Vivi Nygren
Järperud
22 Gunnel Jansson
Kjettersrud
11 Hans Johansson
Kolstad
42 Rune Gustavsson
Lövnäs
15 Alvar Persson
Rexed
16 Torsten Nilsson
3 Arne Johansson
20 Ulla Andersson
23 Maj-Lis Andersson
Monica Grehn
Russerud
37 Kjell Myrén
Ryggestad
17 Reijo Ruskanen
Stommen
35 Karl-Erik Dahl
14 Hasse Höglund
38 Olof Gustafsson
2 Sivert Pettersson
Sälboda Västra
10 Jörgen Blakstad
Raili Lemmitty Kotva
Sälboda Östra
5 Sven Harry Johansson
Säterud
29 Maj Eriksson
Tollersrud
6 Ulf Karlsson
4 Nils Bäcklin
Treskog Södra
40 Gunnar Rosenkvist
41 Lennart Gustavsson
31 Vivi-Ann Broström
19 Ally Nilsson
Årbotten Stora
18 Vanja Andersson