Konfirmander Gunnarskogs kyrka 1952

Nr 15 och 22 är oidentifierade. På de numren skall följande placeras:
Vanja Maria Danielsson från Gröttvål och
Rigmor Margareta med okänt efternamn från S:a Emterud i Eda.
Tillbaka