Konfirmander Gunnarskogs kyrka 1944 (D670)

Image-map
Tillbaka

Konfirmander i Gunnarskogs kyrka 1944.       Namn med kursiv stil har hittats på kortet.
Allstakan
32 Ingeborg Nilsson
Backa Norra
2 Sven Persson Lövgren
Backa Södra
56 Gunnar Johansson
31 Anna Eriksson

Berga
3 Sven Johansson
36 Maja(Maria)Östlund
33 Maj-Britt Jonsson

Bortan
  4 Gunnar Lövstrand
47 Leif Olsson
24 Gunhild Maria Nilsson
23 Inger Andersson
29 Gunvor Wikander
44 Karin Andersson
26 Inga-Britt Nilsson

Byn
Elsa Ingeborg Andersson
 Gravås
50 Sune Bjelv
51 John Olsson
48 Eilert Nygren

Erik Bertil Andersson
28 Ingrid Olsson-Holum
30 Gertrud Magnusson
34 Stina Johansson
Gröttvål
57 Yngve Nilsson
Elna Dagny Teresia Johansson
Gränsjön
41 Elna Johansson
Gårdsås Stora
21 Ingrid Danielsson
Järperud
55 Erik Danielsson
52 Allan Jansson
16 Ingrid Andersson

Kolstad
Sonja Ingegerd Gustavsson
Lövnäs
25 Maja(Maria) Olsson
Rexed
 5 Gunnar Hedling
17 Astrid Andersson

Stommen
14 Erik Gustafsson
49 Bertil Åslund
8 Rune Malmgren
1 Sven Johansson
Bror Ivar Flodin
Märta Norrgård
Sälboda Östra
12 Leif  Persson
51 Maj Nilsson
Säterud
7 Uno Andersson
Anna Maria Larsson
Astrid Elsie Linnea Johansson
Tobol
40 Gunvor Danielsson
Tollersrud
Kjell Morgan Uno Gustafsson
Trehörningen
9 Åke Persson
Treskog Södra
Karl Erik Magnusson
53 Henry Nilsson
15 Åke Karlsson
20 Anna Greta Holm

Britta Ester Maria Nilsson
Årbotten Lilla
Karin Ingegerd Karlsson
Edit Margareta Danielsson
Årbotten Stora
Nils Gunnar Gustafsson
46 Bertil Nilsson
42 Gunvor Nilsson