Konfirmander Gunnarskogs kyrka 1950


Tillbaka


Konfirmander år 1950  i Gunnarskogs kyrka. Namn med kursiv stil har hittats på kortet. Ej identifierade.

Allstakan
13 Rune Olsson
8 Gösta Gustavsson
10 Alf Ahlqvist
17 Anne Marie Olsson

Backa S
26 Verner Eriksson
27 Malte Skog
7 Lars Karlsson

Backsjöbotten
11 John Gustafsson
38 Laila Nilsson
Berga
16 Inga Moström
Bortan
25 Jonny Andersson
15 Karin Andersson

Bosebyn
29 Gun-Britt Hallgren
Byn
6 Allan Jansson
1 Bo Nygren
Gravås
42 Kajsa Holmblad
43 Mirja Väisänen
Gröttvål
21 Bengt Gustavsson
35 Evy Augustsson

44 Marie Gustavsson
Hjerperud
2 Kjell Persson
9 Stig Hildingsson
47 Margot Andersson
45 Siv Inga Britta Myrén

Kjettersrud
22 Ingemar Johansson
Kolstad
4 Stig Johansson
36 Maj Danielsson
Lövnäs
40 Asta Persson
Prästgården
24 Gunnar Toremark
Rexed
33 Inga-Britt Rönning
Stommen
20 Hervor Trygg
19 Gun Olsson


Sälboda Östra
18 Inga Olsson
Tobol
30 Britta Olsson
Tollersrud
14 Sven Lind
Treskog-Mången
37 Ingrid Persson
46 Margot Westlund
Treskog S
12 Gösta Vallander
 
5 Malte Broström
32 Karin Andersson

39 Anita Nilsson
Årbotten Lilla
41 Ingrid Johansson
Årbotten Stora
28 Inga Stina Karlsson
Öjerud
34 Karin Jansson
Glava
23 Frank Solberg
Mången-Gräsmark
3 Åke Magnusson