Konfirmander Gunnarskogs kyrka år 1925

Image-map
Tillbaka

Konfirmander i Gunnarskog 1925. Namn skrivna med kursiv stil har hittats på kortet.
Allstakan
Torvald Persson
Valborg Emy Terecia Jonsson
Backsjöbotten
23 Otto Andersson
Karl Rudolv Nilsson
Bortan
Rickard Teodor Persson
Erik Egon Johansson
Göran Schönnesson
Elver Elvstrand
Edit Sylvia Pettersson
Elsa Elvira Utterberg
Elsa Karolina Pettersson
70 Ellen Johansson
Signe Helga Math. Magnusson
Berga
Ellen Natalia Andersson
Bosebyn
Gustav Herbert Persson
Gravås
Axel Hugo Moström
Fritz Erik Hjerpe
Oskar Robert Karlsson
Agda Alice Thalin
Gröttvål
Gunnar Andersson
Bertil Andersson
Edgar Manfred V Hagström
Gränsjön
Karl Oskar Magnus Andersson
Gårdsås St
Beda Linnea Rosenkvist
66 Elvira'Vera' Danielsson
65 Elin Andersson
Ingersbyn
Elsa Linnéa Magnusson
Signe Karolina Danielsson
Järperud
2 Arvid Lindgren
Nils Alvar Hult
Hedvig Karolina Persson
Klanderud
37 Ingeborg Alfhild Karol. Myrén
Kjettersrud
Alma Elise Svan
Kolstad
Gunnar Skoglund
Lövnäs
Johan Harry Johansson
Rexed
Karin Lavinia Johansson
Anna Gudrun Nilsson
67 Dagny Nygren
Russerud
Anna Lavinia Myrén
Karin Ingeborg Viola Olsson
Stommen
Sven Albert Hallgren
Sälboda V
John Eugen Byqvist
24 Arvid Einar Fridlund
Torsten Bergqvist
Agda Kristina Maria Olsson
Sälboda Östra
20 Per Gävert
Greta Elisabeth Hansson
Anna Linnea (Thorsell) Gustavsson

Säterud
42 Nils Rundqvist
Elsa Albertina Rundqvist
Tobol
Johan Ivar Nilsson
Erik Holger Andersson
Treskog-Mangen
Hilma Linnea Johansson
Treskog Södra
Magnus Algot Larsson
Helge Sjöberg
Erik Gustav Vikström
Oskar Valdemar Vallander
Karl August Nilsson
Anna Teresia Olsson
Alice Viktoria Johansson
Ester Teresia Persson
Elsa Karolina Nilsson
Tvärud
Inez Maria Fredriksson
Årbotten St.
Bror Mattsson
Johan Engström
61 Hulda Maria Magnusson
Stina Ingeborg Sjöström
Öjerud
69 Anna Andersson
Brunskog
Maria Linnea Karlsson
Landskrona
Ingvar Robert Valdemar Hector
Mangskog
Anna Maria Haglund