Konfirmander Gunnarskogs kyrka 1947


Tillbaka

Konfirmander i Gunnarskogs kyrka 1947. Namn med kursiv stil är funna på kortet
Allstakan
Villy Augustsson
Kjell Axelsson
Gun Johansson
Inga-Britt Magnusson

Elly Johansson
Backsjöbotten
Leif Nilsson
Astrid Magnusson
Berga
Jarl Magnusson
Bortan
Olle Andersson
Konrad Johansson
Ebbe Eriksson
Vanja Magnusson
Mona Almkvist
Doris Johansson
Elin Olsson
Linnéa Hagström
Helny Åsberg
Maj-Lis Ek
Bosebyn
Erik Persson
Byn
Lars Andersson
Ann-Marie Johansson
Margot Jansson
Gravås
Ingrid Olsson
Gun Gylén
Astrid Holmblad

Gränsjön
Arne Johansson
Grötvål
Sven Gustavsson
Allan Augustsson
Elsi Persson
Gårdsås Lilla
Majvor Skog
Gårdsås Stora
Ove Olsson
Leif Olsson
Per Nilsson Åhs
Ingrid Andersson
Inez Mårtensson
Ingersbyn
Bo Johansson
Sven Österman
Järperud
Arne Jonsson
Eva Lisa Nilsson
Birgit Eriksson
Birgit Jonsson
Eva Lidberg

Lövnäs
Bror Olsson
Mången
Gullan Persson
Prästgården
Stina Toremark
Rexed
Elly Olsson
Stommen
Ingemar Mårtensson
Kajsa Eriksson
Gun Frisk

Lisa Zetterström
Sonja Kjönsberg

Sälboda Östra
Sven Gustavsson
Ann-Marie Nilsson
Doris Gävert
Säterud
Bö Jönsson
Lars Andersson
Irma Mossberg
Svea Jakobsson
Tobol
Ture Karlsson
Rune Kilgren
Bengt Pettersson
Treskog Norra
Kerstin Magnusson
Stina Karlsson
Eva Porter
Treskog Södra
Gunnar Nilsson
Harry Persson
Erling Berg

Edit Vallander
Eva Magnusson
Anna-Greta Andersson

Elin Sjöström
Solveig Solberg
Maj-Britt Andersson

Tvärud
Bengt Nyberg
Årbotten Lilla
Kjell Nilsson
Årbotten Stora
Erik Johansson
Allan Augustsson

Anna Stina Jansson
Öjerud
Jan Johansson
Aina Persson