Björnberget, Kyrkskogen

Siste ägare Anna och Helge Andersson.
Såldes 1950 till kommunen. (E.L.)

Foto: Anders Olsson, Gravås

Fr.v. Karl, Aron, okänd,  Karl Hagberg, N:a Håkanstorp.
Hanna Dahlman, Jenny Dahlman, Lärarinna Maria Johansson,
Marta hustru till Aron, Emma Dahlman.
Foto från Karl Hertzbergs album.

Tillbaka