Kyrkskogen

Emmy Lindgren är vår sagesman betr. torpen i Kyrkskogen.(EL)

Torp och gårdar

Björnberget
Där-Sö
Där-Väste
Frälset
Holmsjölyckan
Hultet
Kvarnen
Löcka
Lystjärnsåsen
Maliskoja
Malmjongstorp
Såga
Tjärnsmon
Tjärnet
Tomta
Vickekoja
Östa-Daln

Till hemman