Tjärnsmon, Kyrkskogen

Sista boende: Astrid och Per Villman. Flyttade i slutet av 1930-talet. (E.L.)

Tillbaka