Hultet, Kyrkskogen

Sista boende Ingeborg - efternamn okänt. Öde sen slutet av 1800-talet.
Detta ställe skulle vara beläget sydväst från baracken, där den nu står
enl. Viktor Där-Sö. Han mindes henne, och han var född 1866. Därav drar
jag slutsatsen att hon levde till slutet av 1800-talet. (E.L.)
-------------
Jag har letat i husförhörslängderna i slutat av 1800-talet. Den enda Ingeborg
jag finner är Fattighj. Ingeborg Månsdotter född 12/12 1821 och död 8/3 1910. (M.L.)

Tillbaka