Där-Sö, Kyrkskogen

Siste ägare: Villa och Holger Elfstrand.
används av barnen som fritidshus
Rotbacken var ett utbruk till Där-Sö.  (E.L.)

Tillbaka