Frälset, Kyrkskogen

Fordom 2 ställen, sista boende Ruth och Nils Magnusson.
Öde sedan 1950-talet.  (E.L.)

Tillbaka