Löcka, Kyrkskogen

Sista boende, en skogvaktare vid namn Nilsson, kallad 'Skrackelkne',
varför vet jag ej. Före honom bodde Atis och hans familj. Bl. annat fanns
inget annat dryckeskärl än en skopa, så när de skulle äta eller dricka,
fylldes skopan, som sen fick gå laget runt.
Atismyren var deras slåtteräng. I denna myr skall enl. sägnen ligga en
finne begraven. Han skulle ha blivit ihjälslagen vid en tvist om
slåttermark. Jag vet att namnet Piltus förekom i denna sägen, men om det
var finnens eller hans banemans namn, är jag osäker på. Han som bar detta
namn skulle ha varit soldat och deltagit i krig. Minns jag inte fel så
förekommer namnet Skrackelkne på något ställe i Frödings skrifter. (E.L.)

Tillbaka