Östa-Daln, Kyrkskogen

Siste ägare: Hilma och Karl Persson. Äges av barnen. Öde sen 1960-talet. (E.L.)

Tillbaka