Tomta, Kyrkskogen

Siste ägare: Anna och Helge Andersson. Såldes 1950 till kommunen.
Till Tomta hörde ett utbruk - ett gärde kallat Tomte-tomta beläget
norrut från Där-Sö. (E.L.)

Tillbaka