Nyutgåva av Mats Lidbergs kartläggning av Gamla bosättningar i Berga.

Det blev en strykande åtgång på böckerna som snabbt blev slutsålda. En ny omgång har nu tryckts.
Hembygdsföreningen sköter försäljningen - beställning kan göras till min mailadress: mats@lugne.se
så kommer jag att vidarebefordra den.

 


   Gunnarskogs Hembygdsförening skriver i sitt förord i böckerna:
   "Föreliggande kartläggning av gamla bosättningar har överlämnats till Gunnarskogs Hembygdsförening.
   Det Mats Lidberg själv kallar "en kartläggning" bör inte hamna långt ner i ett arkiv utan komma andra
   till del. Hembygdsföreningen hoppas att föreliggande verk kan komma till glädje och vill tacka
   Doris Lidberg för förtroendet att få förvalta resultatet av det arbete hennes make lagt ner."

   Dessa finns till försäljning på Gunnarskogs Hembygdsgård.

 

På grund av tryckteknik är en del av bilderna inte så klara varför jag lagt in de kort jag haft tillgång till nedan. 

Image-map Begravningsgästerna vid Marta Erikssons begravning den 16 maj 1909, samlade framför stugan i Södra Heden.
fotot finns på sidan 46 och 47 i kartläggningen nr 1


Image-map1 Skogsplanterare vid Mosstorpet 1924 - fotot finns på sidan 69 i kartläggningen nr 1


Erik och Marja på Kangelmon (t.v.) Här tillsammans med grannarna Magnus
och Karin på Skansgården. Fotot torde ha varit taget i början av 1900-talet,
åtminstone före 1913 eftersom Marja Olsson dog det året
Fotot finns på sidan 220 i kartläggningen nr 1.

Kersti i Älgmossfalla på trappan till sin stuga. Här har hon fått besök
av Bertil på Svensre. Av Bertils ålder att döma, 8-10 år, kan fotot vara
taget 1929-30. Fotot finns på sidan 17 i kartläggningen nr 2.

Bertil Bönström framför stugan i NJ. Höjden omkring 1930.
Stugan hade nog stått obebodd 8-10 år vid detta tillfälle.
Fotot finns på sidan 37 i kartläggningern nr 2.
 

 

 

 

 

 

 

 

 Förmodligen
 enda fotot av
 Bellman t.v.

 Finns på sid 9 i
 kartläggningen nr 2.

Tillbaka