Välkommen till min hemsida.

Jag vill försöka dela med mig av det material jag samlat. Mitt intresse är torp
och gårdar i Gunnarskog och Bogen samt gamla fotografier.

Källor:
Anders Olssons i Gravås (AO) anteckningsböcker - ett 80-tal, som finns i Arvika
kommuns arkiv. På internet ett ortnamnsregister från Institutet för språk- och
folkminnen (OrtReg) samt Riksantikvarieämbetet-Fornsök (Rä-fornsök).
I samband med släktforskning har jag funnit bouppteckningar, av vilka jag förtecknat åren 1861-1900.
Material från torpinventering i Årbotten har jag fått ta del av.
Vidare har jag fått låna fotografier som finns i byrålådor och album, och
skannat dessa, vilket jag tackar för.
Jag hoppas på fortsatt hjälp med fotografier och uppgifter om torp och gårdar.

Nu har jag också fått tag på en del Jace-historier. Jag lägger in en och byter den sedan vid
nästa månadsskifte. Jace var ju Gunnarskogsbo född i Säterud - se Säterud/Höglunda.

Under Bouppteckningar mm finns en intressant anteckningsbok
efter Barnmorskan Karolina Nordal från 1879 till 1905

Mats Lugne

   Min e-post:


OBS Ny bok: Dagboksanteckningar och brev skrivna av Ludvig Mattsson 
OBS Nytryck av Mats Lidbergs Kartläggning av Berga.
OBS Ny släktutredning av Carl-Johan Ivarsson
OBS Bok om ödetorpen i Treskog av Lars Persson.

Länkar till andra sidor:


 Gunnarskogs bygdelag
 Mats Jonssons Smide & Mekaniska Verkstad
 Bosebyns Bygdegårdsförening