Bouppteckningar från Gunnarskog

Allstakan
Backa
Backsjöbotten
Berga
Byn
Bosebyn
Bortan
Gravås
Gränsjön
Grötvål
Gårdsås Lilla
Gårdsås Stora

Ingersbyn
Järperud
Kjettersrud
Klanderud
Kollerud
Kolstad
Lövnäs
Rexed
Russerud
Ryggestan
Stommen

Sälboda
Säterud
Tobol
Tollersrud
Trehörningen
Treskog
Tvärud
Årbotten Lilla
Årbotten Stora
ÖjerudBouppteckningar från Bogen
Axland
Bogen
Kyrkskogen
Mitandersfors

Karolina Nordals anteckningsbok
Barnmorskan Karolina Nordal har antecknat var hon varit och hjälpt till
vid förlossningarna. På många ställen har hon antecknat gårdens eller torpets namn.
Men man måste vara försiktig att tro att det är där familjen bor - det kan vara så att
modern gått hem till sina föräldrar för att få hjälp vid födseln. Men de flesta gångerna
tror jag är i hemmet. Följande år tjänstgjorde hon i Gunnarskog:
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905