Ryggestad

Torp och gårdar
Berga
Där Nole
Der Oppe
Där Sö
Lyckan
Mörttjärnstorpet
Nordryggestan
Ryggestan, Södra
Ryggestan, Övre
Sandhålslyckan
Svarttjärnstorpet
Tunagården
Vänhem

Till hemman