Sandhålslyckan, Ryggestan

Heter nu Vänhem. Namnet används dock mindre ofta. Man säger
ofta: när Marta Svensson, trots att hon dog för ungefär 10
år sedan. (OrtReg 1941)

Tillbaka