Sälboda

Ur Anders Olssons anteckningsböcker

Torp och gårdar mm
Bråten Norra
Bråten Södra
Brättnehaget
Feje
Forsbacka
Hagen
Haget Norra
Haget Södra
Herrgården
Hotellet
Hörnet
Klensmedsbacken
Kraftstationen
Kroken, Norra
Kroken, Södra
Krokshaget
Kölnbacken
Lillåsen
Lundaby
Lusasken
Långe Backe, Norra
Långe Backe, Södra
Mellanbyggningen
Naggern
Nordtomta
Nyback
Nygård
Sadelmakarängen
Spisen
Storbyggninga
Svenstorpet
Västgården
Älvbacka
Ängen
Östgården
 
Tillbaka