Sälboda Herrgård
Trädgårdsmästarens hus. Foto: Anders Olsson, Gravås

Tidningsartikel från Arvika Tidning 9 januari 1958

Sälboda gårds historia från Arvika Nyheter 8 juni 1969

Tidningsartikel från ARVIKA NYHETER 29 sept. 2004

Tillbaka