Axlands skola år 1929 den 2/5   (Foto BA098) 

Image-map
Tillbaka till Axlands skola
Tillbaka till alla skolor