Axlands skola

SKOLKORT
Foto 1  år ?
Foto 2  år ?
Foto 3 år ?
År 1915
År 1927
År 1929 den 25/2
År 1932
År 1938
1950-tal
Skidtävling år ?

Axland. Lärarbostad och skola. Fotot taget någon gång på 1930-talet i
samband med en biskopsvisitation.
Församlingen hade då ansvar för skolverksamheten
Tillbaka