Axlands skola år 1938 (Foto Sk134) 

Image-map
Tillbaka till Axlands skola
Tillbaka till alla skolor