Axlands skola år 1932? (Foto Sk065) 

Image-map
Tillbaka till Axlands skola
Tillbaka till alla skolor