Axlands skola år 1915 (Foto Sk139) 

Image-map
Tillbaka till Axlands skola
Tillbaka till alla skolor